(Ver)huurder, heb jij een goede plaatsbeschrijving?

23 augustus 2023

Wanneer je huurt is het belangrijk om een goede verstandhouding te hebben met de verhuurder en andersom. "Goed begonnen is half gewonnen" en dat met een goed contract. Maar zowel huurder als verhuurder hebben alle belang bij een goede plaatsbeschrijving. 

WAAROM? 
Om eventuele discussies te vermijden over eventuele schade. Bij het begin van de huur kan elke partij alles laten noteren. Het is een perfecte en gedetailleerde beschrijving zoals het gehuurde goed wordt afgeleverd. Bij het einde van de huur kunnen de partijen door deze plaatsbeschrijving de staat heel gemakkelijk vergelijken. Duidelijk toch? 

WANNEER? 
De plaatsbeschrijving moet ofwel bij aanvang van de huurovereenkomst (= bij intrede) worden opgemaakt, oftwel tijdens de eerste maand van ingebruikname van de woonst. Het is van stelligste belang om niet alleen schriftelijk te noteren, maar ook foto's te maken van zaken zoals krassen op de vloer, vlekken op de muur, barsten in de tegels,... . Een louter oppervlakkige clausule zoals 'het appartement is in goede staat' volstaat niet als een adequate plaatsbeschrijving. 

DOOR WIE? 
Partijen kunnen dit zeker zelf doen. Doch door een onafhankelijke professional in te schakelen zal deze toestand objectief, volledig en deskundig vastleggen en vermijd je alle mogelijke partijdigheid. 

WIE BETAALT?
Volgens de regelgeving moeten zowel huurder als verhuurder gezamenlijk de kosten dragen. Dus als je een deskundige inschakelt, wordt de kost gelijk verdeeld tussen beide partijen. 

REGISTRATIE
Bij woninghuur moet de plaatsbeschrijving verplicht worden gehecht aan de huurovereenkomst en ook geregistreerd worden, dit binnen een termijn van 2 maanden na de ondertekening van de overeenkomst. Geregistreerde plaatsbeschrijvingen kunnen later dienen als objectief referentiepunt om te bepalen of er schade of veranderingen zijn opgetreden tijdens de huurperiode. Bij verhuur door Immo Leroi worden alle overeenkomsten door ons geregistreerd.

VOORDELEN
Een plaatsbeschrijving bij verhuur biedt diverse voordelen:

  1. Duidelijkheid 
  2. Geschilpreventie
  3. Juridische steun
  4. Eerlijke kostenverdeling
  5. Professionele expertise
  6. Registratievoordeel 

KORTOM, het tijdig opstellen en registreren van een degelijke plaatsbeschrijving biedt gemoedsrust en bevordert een eerlijke en probleemloze huurervaring. 

Wil jij jou pand ook op een zorgeloze manier verhuren? Dan staan we klaar om je vrijblijvend advies te geven. Neem gerust contact op met Immo Leroi!