De renovatieplicht, wat houdt dat in?

30 juni 2023

Wat is de renovatieverplichting?

De renovatieplicht is een verplichting opgelegd door de Vlaamse regering sedert 1 januari 2023, deze is bestemd voor iedereen die na die datum eigenaar wordt van een energieverslindende woning (EPC-label E of F). Kortom komt het erop neer dat alle woningen, appartementen of studio’s waarvan de authentieke akte na 1 januari verleden wordt, gerenoveerd moeten worden tot minstens EPC-label D, en dat binnen 5 jaar na de aankoop. Deze renovatieplicht kadert binnen de ambitie om tegen 2050 alle woningen op een energielabel A te krijgen. Dit om met zijn allen onze ecologische voetafdruk te verkleinen en een duurzame toekomst tegemoet te gaan.

Hoe wordt de renovatieverplichting gecontroleerd?

Binnen een termijn van maximaal 5 jaar na de aankoop, dient de koper een erkende EPC-verslaggever in te schakelen om een nieuw energieprestatiecertificaat op te stellen. Dit certificaat moet aantonen dat de energieprestaties van het gebouw zijn geoptimaliseerd tot minimaal energielabel D.

Wat zijn de sancties als je EPC-label D niet is behaald?

Woningen die na een periode van 5 jaar niet voldoen aan de gestelde energieprestatievereisten, zullen onderhevig zijn aan boetes. Daarnaast zal er ook een nieuwe deadline worden vastgesteld om ervoor te zorgen dat de woning alsnog gerenoveerd wordt naar het vereiste energieprestatieniveau.


Uitzondering op de regel

Zoals altijd, zijn er een aantal uitzonderingen op de regel. Zo geldt de renovatieverplichting niet:

  • Voor tijdelijke constructies die minder dan 2 jaar in gebruik worden genomen
  • Indien de woning binnen de 5 jaar na akte gesloopt wordt
  • Indien het om onroerend erfgoed gaat

Langetermijnpad na 2023

Het is dus van stelligste belang om te beseffen dat label D slechts een eerste tussenstap is op het langetermijnpad naar energie-efficiënte woningen. De regels zullen naar verluidt in de toekomst alleen maar strenger worden. Het is dus raadzaam om vooruit te lopen op de tijd en alvast te streven naar een beter energielabel.
Dit om toekomstige renovaties te voorkomen en alvast voorbereid te zijn op de toekomstige regelgeving, is het dus verstandig om nu al te streven naar een energielabel A. Zo bent u alvast gewapend tegen de toekomstige verstrengingen.


Hieronder het geplande langetermijnpad en te behalen label binnen de 5 jaar na aankoop:
Afbeelding met tekst, schermopname, Lettertype, diagram

Automatisch gegenereerde beschrijving